KONTAKTUPPGIFTER

1. BESTÄLLNINGS- OCH PRISVILLKOR

Priser

Alla priser på hemsidan är exklusive moms. När du lägger en beställning skickas en preliminär offert till dig via e-post. Om du har frågor eller vill ändra något kontaktar du oss omgående via e-post eller per telefon. Horecabox.se ingår ej avtal med personer som inte är myndiga (under 18 år). Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning samt tryck- och skrivfel på hemsidan och i annonser. Om felaktigheter i pris, leveranstid eller andra omständigheter skulle uppstå, förbehåller sig Horecabox.se rätten att ändra detta i efterhand.

Offert / Ritning

Om ingen giltighetstid utsatts gäller offerten 30 dagar från offertens datum.

Offert inklusive bilder, ritningar, kalkyler och andra handlingar med tillhörande rättigheter är säljarens egendom. Köparen har inte rätt att nyttja uppgifterna till skada för säljaren, lämna ut uppgifter till tredje man eller dra nytta av de skräddarsydda lösningar som ingår i offerten.

Orderbekräftelse

När vi mottagit och bekräftat din beställning skickar vi snarast en orderbekräftelse till din e-post. Där finns information om din beställning. Kontrollera alltid din bekräftelse och kontakta kundtjänst snarast om du undrar över något.

Om du önskar ändra en beställning i efterhand är det viktigt att det gör snarast möjligt till Kundservice.

2. FRAKT OCH LEVERANS

Hos Horecabox.se beställer du online samt via mail. Vi tar ut en expeditionsavgift vars storlek är beroende av de beställda varornas volym. Avgiften täcker kostnader för till exempel framplockning, emballering, lastning, leveranskontroll samt frakthandlingar och kvitton. Expeditionsavgiften är allt förverkad när din order har gått till behandling. Allt lagerhållet gods går till behandling omgående. Rabattkoder gäller inte för expeditionsavgiften.

LEVERANSTID

Som kund behöver ni tänka på att leveranstiden som är angiven på hemsidan är preliminär. Om leveransförseningar skulle uppstå informeras du om det. Orsaker till leveransförseningar kan vara när en leverantör eller transportör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss.

LEVERANSSÄTT

Vi levererar till den adressen ni noterar vid beställning. Ändring av telefonnummer, adress eller andra kontaktuppgifter meddelas till kundtjänst i god tid.

LEVERANSADRESS

Vi levererar normalt till folkbokförd adress, önskas annan leveransadress måste ni kontakta vår kundtjänst via e-post eller telefon.

MOTTAGANDET AV DIN LEVERANS

Syna emballaget och notera eventuell skada och/eller emballageskada på fraktsedeln. Räkna antalet kolli och notera eventuell förlust och på fraktsedel. Kvittera frakthandlingen. Namnteckning bör vara läslig och vid behov kompletterad med ett skriftlig namnförtydligande.

Om ingen notering av synliga fraktskador görs vid mottagandet kan Horecabox.se tyvärr inte ansvara för leveransskador.

Synliga och dolda skador måste anmälas till Horecabox.se inom 5 dagar från mottagandet. Reklamation görs via mail info@horecabox.se. I reklamationen ska bilder på gods och emballage bifogas. Horecabox.se frånsäger sig allt ansvar för leveransfel om ovanstående kriterier inte uppfylls vid reklamationen.

AVHÄMTNING

Vi erbjuder ej avhämtning utan levererar endast ut till kund.

3. BETALNINGSVILLKOR

FÖRSKOTTSBETALNING

Vi efterfrågar förskottsbetalning då våra produkter tillverkas specifikt till dig som kund. Vi tar 70% i förskott och resterande 30% efter leverans.

FÖRETAGSLEASING

Horecabox.se samarbetar med Wasa Kredit. Läs mer om deras leasingvillkor nedan eller kontakta vår Kundservice för mer information.

Vad är leasing?
Leasing är en form av långtidshyra där vi som leasegivare äger utrustningen under avtalstiden medan du som kund och leasetagare har full nyttjanderätt. När avtals­ tiden löper mot sitt slut har ni som kund förbundit er till att köpa ut utrustningen till det förutbestämda restvärdet. Vanligen är löptiden mellan 24 och 60 månader och det slutliga restvärdet 5 eller 10 procent av det finansierade beloppet. Leasing­ avgiften är lätt att budgetera då den vanligen är lika stor under hela avtalstiden och kan anpassas till intäkterna. Ni drar leasingavgiften som en driftkostnad och den belastar inte er balansräkning.

Vad kan man leasa?
Ni som kund kan leasa i princip all möjlig utrustning som räknas som lös egendom och går att skriva av i företagets bokföring. Vanliga leasingobjekt är verkstads­ utrustning (exempelvis verktygsmaskiner och mätutrustning), kontorsutrustning (så som datorer, servrar och kopieringsmaskiner) eller restaurangutrustning (till exempel restaurangugnar och vitvaror).

Varför ska man leasa?
Leasing är ett sätt för ditt företag att fördela kostnaden över tid. Den belastar inte er balansräkning då ni drar den som en driftkostnad i er bokföring. Leasingavgiften är lätt att budgetera och att anpassa till intäkterna. Ni använder er inte av företagets kapital och kan genom ett leasingavtal införskaffa just den utrustning med kring­ utrustning ni behöver till er verksamhet utan att använda er av era likvida medel.

Fördelar för dig som kund
• Leasingavgiften är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna.
• Hela leasingavgiften är avdrags­ gill, det vill säga dras som en driftkostnad, vilket innebär minskad skatt.
• Med finansiering kan du behålla likviditeten och binder inte kapital.
• Leasing fördelar kostnaden över tiden.

Du kan finansiera upp till 100 procent av kostnaden av ett objekt.

Snabbt
Du kan få offerter och förslag på finansiering direkt via din leverantör.
Enkelt
Vi har enkla rutiner, din leverantör har en kontakt, ett klartecken och ni får er utrustning levererad.
Personligt
Er leverantör får alltid aktivt stöd från sin kontaktperson och service från vår supportavdelning.

wasa kredit logo
Köpvillkor 2

Avbetalning / företagsleasing
Tillsammans med Wasa Kredit erbjuder vi dig som kund olika former av finansieringslösningar. Wasa Kredit är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Bank med över 30 år på svenska marknaden. De vänder sig till både företag och privatpersoner och jobbar med värdeorden snabbt, enkelt och personligt.

Önskar ni offert på leasing? Kontakta oss så hjälper vi er på bästa möjliga sätt!

Hur går leasing till?
Med hjälp av Wasa Kredits leasinglösning kan du som företagare leasa de objekt du nyttjar. Leasing är en form av långtidshyra och ett fördelaktigt sätt för ditt företag att direkt komma åt nyttjandet och fördela kostnaden över tiden.

Vad kan man leasa?
Det är möblerna som Horecabox.se tillhandahåller som går att leasa. Med möbler menas det bord, stolar och soffor.

Fördelar med leasing
• Leasingavgiften är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna.
• Hela leasingavgiften är avdragsgill, det vill säga dras som en driftkostnad, vilket innebär minskad skatt.
• Med finansiering kan du behålla likviditeten och binder inte kapital.
• Leasing fördelar kostnaden över tiden.
• Leasingtiden anpassas till möblernas ekonomiska livsläng vilket varierar mellan 24-60 månader.
• Du kan finansiera upp till 100 procent av kostnaden av ett objekt.

Klicka här för mer information från Wasa Kredit

4. ÖPPET KÖP

Hos Horecabox.se är det möjligt dock med undantag. En avbeställning skall meddelas till kundtjänst.
Horecabox skall ersättas med 30% av värdet innan produkterna lämnat fabriken. Ifall produkterna har hunnit lämna fabriken skall 70% av värdet ersättas.
En jämkning av värdet är möjligt om Horecabox.se kan vidareförsälja de förbeställda produkterna vid eventuella särskilda kostnader utöver värdet av produkterna som uppstår på grund av avbeställningen skall detta ersättas.

E-postadress: info@horecabox.se
Telefon: 08-559 265 65

Vår kundtjänst har öppet följande tider:
Måndag – Torsdag 08:00 – 19:00
Fredag 08:00 – 17:00
Lördag 09:00 – 15:00
Söndag 11:00 – 15:00

5. GARANTI

Vi säljer alla produkter med två (2) års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Horecabox.se säljer varor som är avsedda till restauranger, caféer och hotell. Reklamationsrätten och garantin gäller inte om produkten har använts i annat sammanhang eller är utsatt för slitage.

6. REKLAMATION

Det är viktigt att du av emballerar och inspekterar dina varor noggrant direkt efter mottagen leverans. Upptäcker du ett fel på din vara gör du en reklamationsanmälan via mail. Anmälan bör ske så fort felet upptäcks. I anmälan ska en utförlig beskrivning av felet samt bilder bifogas.

Alla reklamationer ska anmälas till Horecabox.se inom 5 dagar efter leverans. Produkter får endast returneras efter överenskommelse med Horecabox.se (undantag finns för vissa produktkategorier som inte kan returneras). Returavgift på 20% av fakturerat belopp utgår plus returfrakt (Gäller ej felaktiga/defekta produkter som returneras p.g.a. reklamation.). Specialbeställda och kundanpassade produkter får ej returneras.

7. TRANSPORTSKADOR

Alla leveranser skall kontrolleras vid leverans. Synliga skador skall rapporteras direkt till transportbolagets chaufför samt fotograferas. Se även till att chauffören gör en notering gällande skadan på fraktdokumenten. Bilder på skadan skall skickas med e-post till info@horecabox.se Dolda fraktskador måste anmälas till Horecabox.se inom 5 dagar. Fraktsedelsnummer skall kunna anges. Skadat gods och emballage måste sparas för att besiktning skall kunna genomföras.

8. LAGAR OCH TVISTER

Horecabox.se lyder under Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Läs mer om lagar och rättigheter på Konsumentverkets hemsida. I samband med en tvist åtar sig Horecabox.se att frivilligt följa eventuella rekommendationer från Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

9. KUNDUPPGIFTER

Från och med den 25/5 2018 gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, allmänt känd som GDPR, inom hela Europeiska Unionen och personuppgiftslagen gäller därmed inte längre.

Den nya lagen innebär att du som kund har vissa rättigheter. Bland annat rätt till tillgång (Artikel 15), rätt till rättelse (Artikel 16), rätt till radering (Artikel 17), rätt till begränsning av behandling (artikel 18), m m. Information om den registrerades rättigheter finns i förordningens artiklar 15 – 22.

I våra Allmänna villkor samt i vår integritetspolicy finns en förteckning över ändamål med behandling av personuppgifter, rättslig grund samt lagringstid reglerar vi hur vi hanterar personuppgifter. I integritetspolicyn kan du se vilka personuppgifter vi sparar och med vilken rättslig grund vi sparar dem.

De uppgifter våra kunder lämnar till oss kommer inte att vidarebefordras eller säljas vidare på något sätt eller i någon form. Vi använder informationen endast för att kunna handlägga din order. Din e-postadress används för att skicka orderbekräftelsen till dig samt om vi behöver kontakta dig.

Har du frågor kan du kontakta i så fall kundsupport.